Buscador en PHP

Bueeeno, aquesta nit toca post tècnic, que ja he aconseguit _quasi_ acabar una de les parts que trobo més interessant del blog: el cercador. Amb el pas del temps la quantitat d'informació enregistrada a la web ha augmentat considerablement, i sense una bona categorització i organització dels continguts, certs missatges corren el perill de caure en l'oblit. En aquest sentit, tenir un arxiu de missatges agrupats per categories o data pot ser molt útil, però perd efectivitat quan parlem de categoríes amb més de 100 missatges. »